Beessie is terug in Hondon de Las Nieves om de aankomende maanden een steentje bij te dragen aan de verzorging van de paarden. Het gedoogbeleid van de gemeente om zoveel paarden te houden op deze plek in Hondon, is opgeheven. Laura is daardoor gedwongen om met al haar 65 paarden te verhuizen naar een andere locatie. De locatie is reeds gevonden, niet ver bij Hondon vandaan. Hier mogen legaal 180 paarden gehouden worden. Er zijn 35 ruime stallen een aantal kraamstallen en 30.000 m2 grond. Op dit moment zijn we dus hard aan de slag om geld in te zamelen om deze verhuizing te bekostigen. De in Hondon geplaatste omheining gaat mee naar de nieuwe locatie, maar extra omheining is nodig en ook het transport moet geregeld en betaald worden. 

Los Caballos Luna Nieuwe Locatie