De belastingdienst heeft vanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI.  Een van de voorwaarden waar een ANBI stichting aan moet voldoen is het publiceren van de financiële verantwoording op de website. Hieronder de balans van Stichting Beessie per 30 november 2013.