http://www.stichtingbeessie.nl/over-stichting-beessie/financiele-verantwoording/_439____NL
Zoeken
Winkelmandje

Financiële verantwoording

2017

Lees ook de toelichting op de balans, onder de balans.

 

2016

Lees ook de toelichting op de balans, onder de balans.

Van de opbrengsten van de verkopen van de gedoneerde paardenspullen in de winkel van Casa Epona, werd tevens een lading paardenvoer aangeschaft voor de paardenopvang Asociación y Albergue CYD Santa Maria in Zuid Spanje. (overige doelen)

In principe zijn de uitgaven aan een project gelijk aan de inkomsten/donaties aan een project. Het eventuele restant blijft staan voor het volgende jaar.

Alle overheadkosten zoals kosten voor website, bankkosten en transportkosten om de gedoneerde goederen in te zamelen in Nederland en naar Spanje te vervoeren, worden gedragen door donaties van initiatiefnemer.

Alle overige kosten die gemoeid zijn met de zorg voor de dieren van Casa Epona, het rondbrengen van gedoneerde goederen (brandstof), huisvesting, telefoonkosten etc. worden ook gedragen door initiatiefnemer en zijn niet in de administratie van Beessie opgenomen.

Uw donatie 1-op-1 op de juiste locatie.

 

2015

Lees ook de toelichting op de balans, onder de balans.

Omdat Beessie in verband met het overlijden van de eigenaresse en oprichtster van Casa Epona aldaar het roer heeft overgenomen, is de administratie van Casa Epona geïntegreerd in die van Beessie. Voorheen brachten wij daar spullen voor de winkel naartoe en daarmee was het klaar. Nu draait Beessie ook de winkel daar en alle opbrengsten daarvan, worden gebruikt voor de verzorging en het onderhoud van de dieren.

De verkopen voor en donaties aan een bepaald project zijn in pricipe gelijk aan de inkopen c.q. uitgaven voor een bepaald project. Uw donatie 1-op-1 op de juiste locatie.

A​lle 'overheadkosten' zoals website, publiciteit, bankkosten, worden bekostigd uit de donaties van Initiatiefnemer. Hier zit NIET inbegrepen, de kosten die Initiatiefnemer maakt om de projecten te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld telefoonkosten, transportkosten, huisvesting. Deze kosten worden geheel gedragen door initiatiefnemer.

2014

Lees vooral de toelichting op de balans, onder de balans.

Balans Beessie 2014

De verkopen voor en donaties aan een bepaald project zijn in principe gelijk aan de inkopen c.q. uitgaven voor een bepaald project. Uw donatie 1-op-1 op de juiste locatie.

Alle ‘overhead kosten’ zoals het laten maken van de website, publiciteit, bankkosten etc. worden bekostigd door de Donaties van Iniatiefnemer. Hier zit NIET inbegrepen, de kosten die initiatiefnemer maakt om de projecten te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld brandstofkosten, telefoonkosten, huisvesting. Deze kosten worden NIET vanuit Stichting Beessie betaald en blijven derhalve ook buiten de administratie van Stichting Beessie. Wel hebben wij het eerste half jaar de gereden kilometers bijgehouden en opgevoerd in de administratie (€ 0,19 per kilometer). Kilometerkosten gedekt door donaties Initiatiefnemer. Dit om een indruk te geven van de omvang van de gereden kilometers in Spanje en Nederland.

De inkomsten van verkopen t.b.v. het Neutralisatieproject La Linea worden dit jaar aangvuld met donaties initiatiefnemer en worden overgemaakt naar Animal In Need / Peter Koekebakker.

Het restant donaties initiatiefnemer (€ 1.078,74) blijft in portefeuille.

Sinds oktober 2014 beheerden wij ook de winkel op het terrein van Casa Epona. De gedoneerde paardenspullen worden daar verkocht aan met name Spanjaarden. Van de opbrengst € 201,60 werd voer, medicijnen en hoefsmid betaald.

Uw donatie 1-op-1 op de juiste locatie

 

2013

De belastingdienst heeft vanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI.

Een van de voorwaarden waar een ANBI stichting aan moet voldoen is het publiceren van de financiële verantwoording op de website. Hieronder de balans van Stichting Beessie per 31 december 2013. (cumulatief vanaf start op 11-11-2011)

Balans Beessie

Toelichting op de balans:

 

De verkopen voor en donaties aan een bepaald project zijn in principe gelijk aan de inkopen c.q. uitgaven voor een bepaald project. Uw donatie 1-op-1 op de juiste locatie.

Alle ‘overhead kosten’ zoals het laten maken van de website, publiciteit, bankkosten etc. worden bekostigd door de Donaties van Iniatiefnemer. Hier zit NIET inbegrepen, de kosten die initiatiefnemer maakt om de projecten te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld brandstofkosten en telefoonkosten. Deze kosten worden NIET vanuit Stichting Beessie betaald en blijven derhalve ook buiten de administratie van Stichting Beessie.

De verkopen voor en donaties aan Paard In Nood Spanje zijn niet toereikend om de door Stichting Beessie gemaakte uitgaven voor Paard In Nood Spanje te dekken. Het restant van deze gemaakte uitgaven, wordt dus ook gedekt door donaties van initiatiefnemer.

Een aantal donaties vanuit Stichting Beessie aan organisaties die niet als officieel project genomineerd zijn, worden ook gedekt door donaties van initiatiefnemer. De desbetreffende organisaties worden wel ook enigszins gepromoot via website, facebook en twitter van Stichting Beessie.

De inkomsten van verkopen t.b.v. het Neutralisatieproject La Linea (€ 33,02) blijven in portefeuille totdat het project aldaar opnieuw aan de orde is.

Het restant donaties initiatiefnemer (€ 1.293,90) blijft ook in portefeuille.

Uw donatie 1-op-1 op de juiste locatie.