http://www.stichtingbeessie.nl/projecten/afgeronde-projecten/neutralisatie-project-la-linea/_437____NL
Zoeken
Winkelmandje
 

Update Februari 2014

Dit project staat even op 'On Hold'. De minimale opbrengsten staan nog steeds gereserveerd.

Stichting Second Chance Foundation

werkt aan structurele oplossingen

De stichting SCF is, net zoals velen die de situatie in Zuid-Europa kennen, van mening dat er pas echt iets gedaan kan worden aan het zwerfdierenleed wanneer dit op structurele wijze gebeurt. Dit houdt in, dat in plaats van symptomen te bestrijden (zoals het vinden van adoptanten voor honden en katten die afgedankt, of op straat geboren zijn) de oorzaak van het probleem aangepakt moet worden. Steriliseren en castreren dus, zodat honden en katten die op straat leven zich niet verder voortplanten. Ook de huishonden- en katten moeten geen ongewenste nestjes meer krijgen. Want ook daarom is het asiel in La Linéa altijd zo vol: ongewenste pups en kittens die nooit geboren waren als hun baasjes dit op eenvoudige wijze hadden voorkomen.

Uniek project met de lokale gemeenschap

In juni dit jaar (2013) is SCF voor de tweede keer gestart met een uniek project. Uniek, omdat dit in de regio waarin het asiel zich bevindt nog niet op gestructureerde wijze is georganiseerd. Samen met de gemeente gaat het asiel de bewoners van la Linéa uitnodigen om hun hond te steriliseren of castreren. De kosten zullen voor rekening zijn van SCF. Door het wegnemen van de financiële barrière om deze ingreep te laten doen, hopen we mensen eerder bereid te vinden om hun hond naar de dierenarts te brengen. De dierenarts is een lokaal gevestigde arts, die vaker voor het asiel heeft gewerkt. Er zullen redelijke, gereduceerde tarieven in rekening worden gebracht, en alle operaties worden professioneel uitgevoerd.

Controle en samenwerking met de gemeente

Uiteraard zal SCF nauwlettend toezien op de naleving van de spelregels. Zo worden alle honden die aangemeld worden voorzien van een chipcontrole en worden ze in een database ingevoerd zodat bijgehouden kan worden hoeveel honden er geholpen worden, en of de eigenaren inderdaad inwoner van La Linéa zijn. De gemeente, die dit project steunt, zorgt voor de formele kant van dit project, zoals de officiële goedkeuring.

Investeren in de jeugd

Naast dit sterilisatie en castratieprogramma staat een bewustwordingscampagne voor de kinderen in La Linéa op de agenda van SCF. Zoals we allemaal weten komt een hond vaak in huis op verzoek van de kinderen, en brengen zij veel tijd door met het huisdier. Door de kinderen bewust te maken van de verantwoordelijkheden die de zorg voor een hond met zich meebrengt, hopen we de omgang met honden te verbeteren. We zien helaas nog te veel honden die als impulsaankoop voor het Drie Koningenfeest in Spanje voor de kinderen gekocht worden, en die als speelgoed weer afgedankt worden en in het asiel belanden, slecht opgevoed en getraumatiseerd. De lokale scholen zullen het asiel gaan bezoeken, en we gaan investeren in een goede educatie aan de kinderen over dierenwelzijn. Ook dit zal een lange termijn bijdrage bieden aan onze inspanningen om de regio van La Linéa diervriendelijk te maken, en te houden.