Wie is Stichting Beessie?

Beessie ondersteunt non-profit organisaties die dieren opvangen en verzorgen. Beessie is een FunRaiser voor deze non-profit organisatie. Wij zorgen op een leuke, positieve manier dat er voldoende geld wordt ingezameld zodat deze organisaties zich kunnen wijden aan de zorg voor dieren.

Geld inzamelen is geen eenvoudige klus ! Beessie heeft samen met WK Support een nieuwe manier van fondswerven bedacht. " FunRaising For Animals " met als uitgangspunt " Fun 4 Animals & ManKind ".

Zo bieden wij producten en diensten / events aan welke men kan ontvangen na een bepaald minimum bedrag te hebben gedoneerd. Deze zogenaamde gadgets worden aangeboden voor hetzelfde bedrag waarvoor zij in de markt te verkrijgen zijn. Echter zijn de bedrijven welke deze gadgets verzorgen, partners van Stichting Beessie. Zij bieden deze tegen een hele aantrekkelijke inkoopsprijs aan. Het verschil tussen de minimale donatie (reguliere vraagprijs) en de scherpe inkoop van Beessie gaat 100 % naar het goede doel c.q. projecten van Stichting Beessie.

Bij een aantal producten snijdt het mes zelfs aan meerdere kanten. Let wel, Menselijk aspect als het gaat om vervaardiging van deze producten door middel van opleiding cq begeleiding. Millieu als het gaat om recyclen van afval. Goede voorbeelden zijn " De AirBag tassen " & " De Fietsen van de Repair Factory ". Nu zijn wij hier druk doende mee om het goed / groots te promoten om veel inkomsten te genereren, om zoveel als mogelijk dierenorganisaties financieel op weg / verder op weg te helpen !

Nu hebben wij inmiddels ook ervaren dat veel van dergelijke instellingen zelf al eens eerder bezig zijn geweest met fondswerving in het algemeen en met het op de rit zetten van urgente nood acties. Voor sommige van hen lukt dit uitstekend, maar veelal had er een beter rendement behaald kunnen worden.

Met het behalen van meer rendement kan Stichting Beessie uitstekend helpen.

Hoe? zul jij jezelf afvragen. Voorbeeld: Er komt een urgente noodkreet van een organisatie welke dieren in het buitenland opvangt. Zij hebben met veel spoed het volgende nodig; Voer / geneesmiddelen / diversiteit aan spullen / vrijwilligers / transport / ---> GELD ! Dit soort noodkreten komen vaak op internet te staan. Met name op Facebook. Per slot van rekening bereik je op die manier heel veel mensen in een relatief gezien korte tijd. So Far So Good. Maar dan? Er zijn gelukkig nog genoeg mensen die willen helpen en zich geroepen voelen om direct actie te ondernemen en gehoor te geven aan deze noodkreet. Bedenk maar eens goed dat er tig-mensen van alles in een keer in hun uppie gaan doen. Voer inkopen / spullen verzamelen / transport regelen / etc. Overigens de organisatie welke de noodkreet verzonden heeft wordt plat gecontact door alle mensen die bezig zijn hulp te bieden. Welke voordelen / oplossingen kan Stichting Beessie bieden; 1) optreden als spil / contactpersoon tussen de organisatie en de hulpbieders 2) goedkoper inkopen dan één of meerdere personen 3) gestructureerder plannen (denk hierbij aan; spullen hebben wij nu genoeg, maar er moeten meer geneesmiddelen komen) 4) Stichting Beessie heeft ervaring en samenwerkende partners die klaar staan om adhoc te helpen. Kortom meer / beter invulling geven aan de (nood-) vraag, voor minder geld!

Nu ontstaat wellicht de vraag; "Waarom doet Stichting Beessie dit allemaal & waar leven zij dan van? " Allereerst wil ik (Wim) je mededelen als voorzitter, dat ik en mijn partner Conny enorm veel liefde hebben voor dieren in het algemeen en dat het ons aan het hart gaat dat er zo veel dieren geen optimaal bestaan hebben. Dat moet veranderen! Wij hebben enorm veel respect voor de mensen die hier al mee bezig zijn. Zij vragen regelmatig om hulp. Daar willen wij op inspringen, omdat zij dat echt verdienen. Uiteindelijke doelstelling " Fun 4 Animals & ManKind! “ Mijn partner en ik hebben allebei al een geruime tijd een eigen eenmanszaakje. Op deze manier kunnen wij ons werk variabel inplannen en hebben wij de afgelopen tijd hard gewerkt om op die manier goed / voldoende te kunnen sparen om ons in te zetten voor de stichting om Beessie ‘op de kaart te krijgen’. Stichting Beessie heeft de ANBI status maar wij willen nog een stap verder gaan en meer zekerheid geven aan de mensen die onze projecten (financieel) ondersteunen. Het openbaar stellen van onze inkomsten (donaties) en uitgaven (ondersteuning) richting de projecten. Per slot van rekening willen wij allemaal dat de inzet / energie en het daarmee gemoeide geld correct en juist terecht komt!